Læger

Læge Henrik Gross Vedel, speciallæge i almen medicin
Født 1954
Kandidat 1980 Speciallæge i Almen Medicin 1990
Praktiserende læge siden 1990
Medlem af
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Almindelige Danske Lægeforening

Læge Ellen Gross Vedel, speciallæge i almen medicin
Født 1964
Kandidat 1992 Speciallæge i Almen Medicin 2002
Praktiserende læge siden 2002
Medlem af
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Almindelige Danske Lægeforening