Velkommen til lægerne Ellen & Henrik Vedel

Sommerferielukning i 2024: Uge 30, 31, 32 

 

Vedr. ferie/lukning - se under fanebladet FERIE OG FRAVÆR

Se venligst  VIGTIG INFORMATION

Vi er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilknyttet begge læger. Du kan naturligvis selv vælge hvilken læge, du vil bestille tid hos. Ved behov for akut tid, må du tage den læge der er ledig.

En almindelig konsultation varer 10 minutter. Ved tidsbestilling bedes du oplyse, hvad du ønsker at tale med lægen om, så den nødvendige tid kan afsættes. Har du flere punkter du ønsker at tale med lægen om, er det en god ide straks ved konsultationens begyndelse, at fortælle hvad der er vigtigst.

OBS!!! Online bookinger bør IKKE foregå ved tidsbestilling til diverse samtaler som fx bekymringssamtaler - også omkring børn - eller mistanke om stress, men altid via en læge, som beskrevet i nedenstående.

Ved mistanke om psykiske lidelser som depression, OCD, ADHD, stresssymptomer eller lignende, bør tiden ALTID aftales direkte med en læge i telefontiden dagligt mellem kl. 8 og 9. Dvs. heller ikke via klinikpersonalet. Dette for at komme nærmere ind på baggrunden for samtalen, få sat den korrekte mængde tid af, hvad er forventningen til hvad lægen kan hjælpe med etc.

Ofte skal sådan en konsultation forudgå af diverse undersøgelser. Det kan være blodprøver, hjertekardiogram og/eller lignende. Det er op til lægen, at vurdere hvilke der i så fald er nødvendige.

Husk altid det gule sundhedskort.

Du skal selv betale for kørekortsattester, sygemelding og udenlandsvaccination. Vi modtager ikke dankort og du bedes derfor medbringe kontanter eller betale med mobilepay.

Blodprøvetagning, suturfjernelse, fodvortebehandling, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelse og andre konsultationstyper varetages af vores sekretær/sygeplejerske under lægelig supervision.

Du kan herfra siden bestille tid, forny recepter eller sende emailkonsultation til lægen elektronisk. Gå til menuen SELVBETJENING i toppen.