Hvem er vi

Læge Ellen Gross Vedel, speciallæge i almen medicin
Læge Henrik Gross Vedel, speciallæge i almen medicin
Annette Joel, lægesekretær
Lone Christensen, sekretær (vikar)